Ban lãnh đạo

ÔNG VŨ MẠNH THẮNG

Phó giám đốc

ÔNG ĐOÀN VĂN CƯỜNG

Trưởng phòng đấu thầu

ÔNG LƯƠNG NGỌC TỰ

Trưởng phòng kết cấu

BÀ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Trưởng phòng tài chính