MINATO HẢI PHÒNG

javascript
Địa chỉ : HẢI PHÒNG
Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH MINATO VIỆT NAM
Gói thầu :  Kết cấu và hoàn thiện
Thời gian hoàn thành : 12 tháng