NIDEC SANKYO

javascript
Địa chỉ : KCN Quang Minh-Hà nội
Chủ đầu tư : NIDEC SANKYO
Gói thầu :  Kết cấu và hoàn thiện
Thời gian hoàn thành :  5 tháng
  :