VINHOMES IMPERIA HẢI PHÒNG

javascript
Địa chỉ : HẢI PHÒNG
Chủ đầu tư : VINCOM
Gói thầu :  Kết cấu và hoàn thiện
Thời gian hoàn thành   10 tháng