Hệ thống quản lý và chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng của Accons luôn được cập nhật, cải tiến để hạn chế tối đa những sai sót và lãng phí, nhằm đảm bảo mang lại kết quả tốt nhất, thỏa mãn mọi yêu cầu từ khách hàng cho từng sản phẩm mà Accons cung cấp