Lịch sử hình thành

2015
Công ty Cổ phần Xây dựng Accons Việt được thành lập 2015 .Trải qua quá trình hoạt động và phát triển, từ những khó khăn của những ngày đầu thành lập đến những bước đột phá,chuyển mình.Với phương châm “Công trình sau phải tốt hơn công trình trước” cùng đội ngũ lãnh đạo có tâm huyết, có tầm nhìn và đội ngũ nhân viên chất lượng và đầy nhiệt huyết.Chúng tôi tin tưởng rằng những giá trị đang được Accons vun đắp hôm nay sẽ là nền móng vững chắc nhất đưa Accons mạnh mẽ tiến bước.