Tầm nhìn và giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN:

Chúng tôi phấn đấu để trở thành một trong những công ty xây dựng, quản lý dự án hàng đầu trên thị trường miền bắc Việt Nam.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
 
 

 
                                         
 
 
1,An toàn:
Accons cam kết xây dựng một môi trường làm việc an toàn,sức khỏe cho người lao động và thân thiện với môi trường.
 

2,Chất lượng:
Tối đa hóa lợi ích cho khách hàng bằng việc tổ chức thi công chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ đa dạng, sản phẩm đúng tiến độ, chất lượng tốt cùng với các giải pháp thiết kế tối ưu.
           
3,Minh bạch:
Minh bạch trong mọi hoạt động. Quản trị minh bạch, hợp tác minh bạch và lợi ích minh bạch.

4,Đổi mới:
Liên tục cải tiến về hệ thống quản lý, hệ thống điều hành và áp dụng công nghệ tiên tiến là nền tảng để  Accons  phát triển bền vững và lâu dài.
 

5,Hợp tác:
Chúng tôi luôn xây dựng và củng cố sự hợp tác với đối tác, khách hàng cũng như với tất cả nhân viên dựa trên sự tin cậy, tôn trọng, cởi mở và lâu dài.