Thành lập công ty ACCONS

Ngày 2/9/2015 Công ty Cổ phần Xây dựng Accons Việt  ( ACCONS) được thành lập .Toàn thể ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên công ty sẽ quyết tâm đưa ACCONS trở thành một trong những nhà thầu uy tín và chuyên nghiệp nhất ở khu vực miền bắc Việt nam.

 


Về trang danh sách